имя участника & имя участника http://funkyimg.com/i/ZizW.gif страна, город; описание времени и места.   http://funkyimg.com/i/ZizW.gifВаше описание сюжета и всего происходящего в эпизоде. 


Код:
[quote][table layout=fixed width=100%][tr][td bgcolor=#0f0e0d][/td][/tr][/table]
[align=center][font=Times New Roman][size=16][b]имя участника & имя участника[/b][/size][/font] [/align][align=justify][img]http://funkyimg.com/i/ZizW.gif[/img] [size=10][b]страна, город[/b]; описание времени и места.[/size][/align]   [align=justify][img]http://funkyimg.com/i/ZizW.gif[/img][i][b][size=15][font=Book Antiqua]В[/font][/size][/b][/i]аше описание сюжета и всего происходящего в эпизоде.[/align]  
[table layout=fixed width=100%][tr][td bgcolor=#0f0e0d][/td][/tr][/table][/quote]